صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : سه شنبه 4 مهر 96


معرفی 

بناهای تاریخی به عنوان میراثی گرانقدر از گذشتگان و معرف هویت فرهنگی،اجتماعی و تاریخی مردم هر سرزمین به شمار می آیند .میراثی که در گذر زمان مجموعه ای گرانقدر از ارزشهای فوق را از گذشته به امروز انتقال داده اند . کشور ایران از جمله کشورهای غنی در زمینه میراث فرهنگی می باشد.از جمله این میراث ارزشمند می توان بناهای تاریخی را نام برد که لزوم حفاظت و باز زنده سازی آنها همواره احساس می گردد.
باتوجه به شرایط کشورمان در زمینه میراث فرهنگی و همچنین لزوم توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین منابع کشورهای توسعه یافته از سویی و انتقال فرهنگ غنی و سراسر ارزش کشور ایران به سایر نقاط جهان از دیگر سو، ضروری است که بناهای تاریخی به نحوی شایسته و منطبق با استانداردها و تعاریف روز دنیا حفاظت و باززنده سازی شده و در کنار مداخلات و طراحی های آگاهانه گامی موثر در جهت رشد فرهنگی و اقتصادی کشور برداشته شود.
دوره کارشناسی مرمت بناهای تاریخی با هدف تربیت کارشناسان و متخصصان متعهد و دانشمند از سال 1376 در دانشگاه شهید باهنر کرمان ایجاد گردیده است.
در این دوره دانشجویان به صورت تخصصی با اصول شناخت جامع یک بنای تاریخی جهت ارائه طرحهای مرمتی آشنا می گردند وسپس شیوه های مختلف تشخیص و واکاوی آسیبهای مختلف کالبدی ،اجتماعی،روانی،مدیریتی را در بناهای تاریخی آموخته و در پایان روش های رفع آسیب های فوق و بازگرداندن حیات به بنای تاریخی و بنای تاریخی به شهر امروزی را می آموزند.
رشته مرمت بناهای تاریخی به عنوان یک دانش میان رشته یی همراه با سایر رشته های فنی،هنری ،علوم انسانی،علوم و جغرافیا و سایر علوم در ارتباط است و از این طریق سعی در بهبود شرایط بناهای تاریخی دارد.
دانشجویان این رشته پس از پایان دوره می توانند به عنوان کارشناس مرمت در نهادهای دولتی همچون سازمان میراث فرهنگی ،شهرداری،سازمان نوسازی و بهسازی شهری،ادارات اوقاف و امور خیریه و سازمان بهسازی مدارس و همچنین شرکت های تخصصی مرمت مشغول بکار شوند .
منوی اصلیکليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.