صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : سه شنبه 4 مهر 96


اعضای هئیت علمی

محبوبه اسلامی زاده
مربی
کارشناسی ارشد ، دانشگاه

زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/maeslamizadeh
پست الکترونیکی: 
eslamizadeh.m@uk.ac.ir
تلفن :
 
 
سکینه تاج الدینی
مربی
کارشناسی ارشد ، دانشگاه

زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/satajadini
پست الکترونیکی: 
s_tajaddini@uk.ac.ir
تلفن :

 
 
منصور خواجه پور
مربی
کارشناسی ارشد، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/mkhajepour
پست الکترونیکی :

تلفن : 
 
 
زینب رئوفی
مربی
کارشناسی ارشد ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی: 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/zeraoufi
پست الکترونیکی :
تلفن :
 
 
زمزم زمان زاده
مربی
کارشناسی ارشد ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال :  http://academicstaff.uk.ac.ir/zazamanzadeh
پست الکترونیکی :

تلفن :
 
 
محسن کشاورز
مربی
دانشجوی دکترا ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/mokeshavarz
پست الکترونیکی :

تلفن :

 
 
حجت گلچین
مربی
دانشجوی دکترا ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/hogolchin
پست الکترونیکی: golchin_hojat@yahoo.com

تلفن :
 

فهیمه ناظم زاده شعاعی
مربی
کارشناسی ارشد ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/fanazemzadeh
پست الکترونیکی:
fahimeh.nazemzadeh@uk.ac.ir
تلفن : 31323204-034

 
منوی اصلیکليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.